Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 22 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).

दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

बालबालिकाहरुको लागि बाल आचार संहिता

Supporting Documents: