FAQs Complain Problems

दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

Notice for forming Consumer & Monitoring Committe

चालु आ.ब. ०७३/७४ को थप विकास बजेटबाट योजना तथा कार्यक्रमहरुको उपभोक्ता तथा अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्ने भएकोले दिएका योजना तथा कार्यक्रम हरु संग सरोकार राख्ने उपभोक्ता हरुलाइ दिएको कार्यतालिकामा उल्लेख भएको मिति समय र स्थान मा उपस्थित हुन जानकारी गरिन्छ |

Supporting Documents: